วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทุ่ง ลาเวนเดอร์ ก็ไม่ใช่ ทุ่ง หญ้าสะวันน่า ก็ห่างไกล แต่ ก็ฟิน ! ได้

28 พ.ย. 2019
200

 

ทุ่ง ดอกอ้อ อุทยานแห่งชาติทับลาน โคราช

ความแข็งแกร่ง ของทหาร
กับ ความบอบบาง ของ ดอกอ้อ

การฝึกภาคสนาม (FTX) ยุทธวิธีระดับกองร้อยอาวุธเบา ในการฝึก Panther Gold 2019 ของทั้งทหารไทย และ ทหารกูรข่า อังกฤษ รวม280
นาย

ทั้งการฝึกการเข้าฐานลาดตระเวน และการระวังป้องกันฐาน การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนซุ่มโจมตี การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การตั้งรับ และการเข้าตี

error: Content is protected !!