วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

สั่งทหาร ปีใหม่ อย่าลืม OTOP และ อย่าลืมใช้ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติค

 

“บิ๊กตู่” สั่งกองทัพ นำร่อง รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก , คัดแยกขยะ ในหน่วยทหาร พร้อมแนะ ใช้ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่

ในการประชุมสภากลาโหม ใครๆก็คิดว่า จะมีแต่เรื่องทหาร และความมั่นคง

ใครจะไปคิดว่า “ลุงตู่” สั่งการ ให้กลาโหม หน่วยขึ้นตรง และเหล่าทัพ เรื่อง ซื้อสินค้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ และงดใช้ถุงพลาสติค

แต่เพราะเป็นนโยบายรัฐบาล. และกองทัพ ก็มีกำลังพล รวมมากกว่า 2 แสนนาย ถือเป็น ผู้บริโภครายใหญ่

รวมทั้งการแยกขยะ เพราะมีหน่วยทหารทั่วประเทศ และ ลดการใช้ถุงพลาสติค

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ใน
การประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้สั่งกาน
เรื่อง ของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่2563

โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ จากมูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ ครอบครัว รวมทั้งชุมชนรอบที่ตั้ง เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน

รวมทั้ง เรื่องการรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติก ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้าน
สะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกและจัดให้มีการคัดแยกขยะ ในหน่วยทหาร

โดย ให้เป็นหน่วยงานนำร่องของสังคม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยในระยะยาว

โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 อย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม จากตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน

error: Content is protected !!