วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เลือดทหาร

 

“คุณเปิ้ล”รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) จัดการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(5 ธ.ค. 62)

โดยมี นายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด สป. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ สาขาบริจาคโลหิตแห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และบุคคลเรือน ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

error: Content is protected !!