วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“Ayo Gorkhali” The Gurkhas are upon you.

28 พ.ย. 2019
242

 

ทหาร Gurkha ของอังกฤษ ในชุดพราง
แบบ ฟุล อ๊อพชั่นส์ และ ติดหญ้าพรางหมวก ร่วมฝึกภาคสนาม (FTX) ยุทธวิธีระดับกองร้อยอาวุธเบา ในการฝึก Panther Gold 2019 กับทหารไทย ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ทั้งการฝึกการเข้าฐานลาดตระเวน และการระวังป้องกันฐาน การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนซุ่มโจมตี การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การตั้งรับ และการเข้าตี

การฝึกนี้ เริ่มมาตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 มี ทหารไทย 160 นาย และ ทหาร ฝ่ายสหราชอาณาจักร 120 นาย จาก กองพัน Gurkha

error: Content is protected !!