วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“พลอากาศเอก ณัฐ อินทรเจริญ”

 

“ผบ.ทอ.” มอบ เครื่องแบบ พลอากาศเอก ให้ “ปลัดฯณัฐ” ……ลั่น พร้อมประกาศเกียรติคุณของกองทัพอากาศ โดยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบในโอกาสที่เหมาะสม

​ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศ
พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 นั้น

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบ “พลอากาศเอก” พร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบ เครื่องหมายความสามารถ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายฯ ให้กับ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ห้องพระบารมีปกเกล้า

ทั้งนี้ พลเอกณัฐ ได้กล่าวขอบคุณ พลอากาศเอก มานัต ที่ได้มอบเครื่องแบบ
พลอากาศเอก พร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบ เครื่องหมายความสามารถ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ให้ในวันนี้

นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง และความภาคภูมิใจต่อผมและครอบครัว

ผม พร้อมประกาศเกียรติคุณของกองทัพอากาศ โดยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ท่านได้มอบให้นี้ ในโอกาสอันเหมาะสมต่อไป

error: Content is protected !!