วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ปุดๆ!!

 

“เสืออากาศ24/7” นายพลทัพฟ้า เขียนบทความร้อนๆ log on ปม ยืดเวลา แบน “พาราควอท” อีก6เดือน
ฉะ! นักการเมืองไทยบางคน-นักปกครองไทยบางคน-ข้าราชการไทยบางคน เป็น”ไม้หลัก ปักขี้เลน” หนุน ยกเลิกการใช้ ทันที เทียบ “พระเจ้าตากสินฯ” ทุบหม้อข้าว ทันที เพื่อยึดเมืองจันทน์- หาอาวุธ เสบียง ในระหว่างทาง

ตั้งข้อสังเกตุ ปม”ยกเลิกการใช้สารพิษโดยทันที “กลับก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่คนไทยเอง แทนที่คนไทยจะ รวมพลังกันเองเข้า ต่อสู้ ธุรกิจสารพิษจากต่างประเทศ เพื่อปลดแอก การพึ่งพานำเข้าสารพิษ

นายทหารอากาศระดับบิ๊ก เขียนบทความสดๆร้อนๆ ว่า

ยกเลิกสารพิษ
“พาราควอท”
“… “
“… “

“ประวัติศาสตร์ ที่ไม่เคยรำลึก”
“บทเรียน ที่ไม่เคยจดจำ”

นี่คือ พฤติกรรมของ(นัก)การเมืองไทยบางคน/ของ(นัก)ปกครองไทยบางคน-ของข้าราชการไทยบางคน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
_ทุบหม้อข้าวหม้อแกงที่จันทบุรี ทันทีในมื้อค่ำ เพื่อเข้ายึดเมืองจันท์ ก่อนที่จะยกไพร่พลไปตีพม่าที่อยุธยา กระทำการกู้อิสรภาพกลับคืนมา

_แสวงหาอาวุธกับเสบียงโดยทันทีไปตลอดเส้นทางระหว่างการเดินทัพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการรบให้พร้อมสรรพ เมื่อถึงที่หมาย

ปรากฎการณ์บ้านเมืองไทยในปัจจุบัน
_”ประกาศเลื่อนการยกเลิกสารพิษ พาราควอท … จากเดิมที่ต้องการยกเลิก โดยทันที ไปเป็นการยกเลิกใน 1 มิ.ย.63…”

=ไม้หลักปักขี้เลน

ยกเลิกทันที

เท่ากับ ปลดแอกสารพิษออกจากประเทศไทยโดยทันที

เท่ากับ ลงมือคิดค้น สารธรรมชาติขึ้นมาทดแทนโดยทันทีเช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของประชาชน

เฉกเช่นเดียวกันกับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ท่านทรง “ทุบหม้อข้าวหม้อแกง”โดยทันที กับ ที่ทรงแสวงเครื่องหาอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเร่งด่วนขึ้นมาในทันที เพื่อมาใช้ในการทำการรบเพื่อกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนสู่การมีอิสรภาพ

ประเทศไทย บนความไม่มีวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติอยู่ในตน

_ประเทศไทยแห่งดินแดนสุวรรณภูมิอันประกอบด้วย
ก)ชนชาติไทยผู้ฉลาดกับ ข)ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

อันถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นเลิศของโลก

ทว่าประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ขาดแคลนสารธรรมชาติ สำหรับการเกษตรกรรมที่มันมีความเป็นมิตรกับมนุษย์และกับสิ่งแวดล้อม

คนไทยไม่เคยใช้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ในการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างสารธรรมชาติขึ้นมาสำหรับใช้ในการเกษตรโดยอาศัยปัญญาของคนไทยเราเอง

เราคนไทยพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติมาโดยตลอด จนกระทั่งเราถอนตัวไม่ขึ้น

ปัจจุบันถึงเวลาที่เราสมควรต้องยกเลิกการใช้สารพิษโดยทันที

ทว่าเราก็ไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้

มิหนำซ้ำว่า การที่จะยกเลิกการใช้สารพิษโดยทันที กลับก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่คนไทยเราเอง

มันเป็นปรากฎการณ์ที่น่าแปลกใจยิ่ง!!!

(แทนที่คนไทยจะใช้โอกาสอันดีนี้ รวมพลังกันเองเข้าต่อสู้ ธุรกิจสารพิษจากต่างประเทศ เพื่อปลดแอก การพึ่งพานำเข้าสารพิษ

และหันกลับมาใช้วิธีการพึ่งพาตนเองภายใต้การคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างสารธรรมชาติจากปัญญาของคนไทยเราเอง)

นักการเมืองไทยบางคน/นักปกครองไทยบางคน-ข้าราชการไทยบางคนก็กระทำได้เพียงแค่ “ยืดเวลาออกไป”

มันเป็น “คำตอบ” ที่ง่ายมากและ “ตอบ” ได้ทันที โดยไม่ต้องคิด (ปกติก็ไม่เคยคิดกันอยู่แล้ว)

แทนที่จะตัดสินใจคิดต่อสู้ ให้ถึงที่สุดดังเช่นที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเคยตัดสินใจคิดต่อสู้

การคิดต่อสู้จำเป็นต้อง ถูกคิดขึ้นมาด้วยปัญญา ที่เกิดมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ของคนไทยฉลาด

(ซึ่งนักการเมืองไทยบางคน/นักปกครองไทยบางคน-ข้าราชการไทยบางคนไม่เคยมีในตัว)

ในการนี้ ปัญญาในตัวของคนไทยฉลาดนั้น มีมากโดยเฉพาะปัญญาในตัวของคนไทยฉลาด(เด็กเยาวชนฉลาด)ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยนั้นมีมากเหลือคณานับ

การคิดยกเลิกการใช้สารพิษของประเทศไทย ภายใต้การนำพาของนักการเมืองไทยบางคน/ของนักปกครองไทยบางคน-ของข้าราชการไทยบางคน มิได้เป็นเช่นดังที่กล่าวนี้

มันเสมือนกับว่า มันไม่มีการคิดต่อสู้

“ยังไม่มีสารธรรมชาติ ก็ดื้อดึงใช้สารพิษกันต่อไป”

…จะยืดเวลาออกไปอีกเท่าไร ไม่มีใครคนใด จะสามารถล่วงรู้ได้ ในที่สุดการยกเลิก ก็น่าจะถูกลืมไปในที่สุด

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มิเคยทรงคิด เช่นที่นักการเมืองไทยบางคน/นักปกครองไทยบางคน-ข้าราชการไทยบางคนในกลุ่มดังที่ได้กล่าวข้างต้นได้คิดกระทำกัน

: การกู้อิสรภาพ ไม่สามารถรอเวลาได้ การ”ทุบหม้อข้าวหม้อแกง”ต้องกระทำทันที-การแสวงหาขีดความสามารถ ก่อนทำการรบ จะต้องเริ่มขึ้นทันที ไม่รีรอ โดยกระทำไปพร้อมๆกับ(หรือก่อนการ)”ทุบหม้อข้าวหม้อแกง”

ทั้งนี้ก็เพื่ออิสรภาพของชาติบ้านเมืองโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประวัติศาสตร์ ไม่เคย ถูก รำลึก
บทเรียน ไม่เคยถูก จดจำ…..

 

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!