วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

5 ผู้นำเหล่าทัพ นำขุนพล สายบุ๋น ตบเท้า เข้า พรึ่บ!! สภาฯ แจงงบฯ กลาโหม 63

…”บิ๊กณัฐ” นำทีม “บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กนัต” ทำตามระบบรัฐสภา แห่งระบอบประชาธิปไตย

หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหม กับ พลเอกประยุทธ์ นายกฯ และ รมว.กลาโหม แล้ว

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ก็เดินทางไปที่รัฐวภา เพื่อชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม 2.33 แสนล้านบาท

พลเอกณัฐ ระบุว่า การใช้จ่ายงบประมาณของกลาโหม-เหล่าทัพ เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ และความพร้อมรบ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะบรรลุภารกิจในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทุกมิติ

รวมทั้ง รักษาเสถียรภาพและความมั่นคง โดยต้องมีศักยภาพทาง ทหารทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวมถึง การแก้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม ที่ต้องมีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตลอดแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

และ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการดูแลรักษาความสงบตามแนวชายแดน และแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU. Fishing)

และ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการค้ามนุษย์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน

ภาพ:INN

error: Content is protected !!