วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เล็ง “คนรุ่นใหม่”

“บิ๊กตู่” สั่ง กลาโหม-เหล่าทัพ รุกประชาสัมพันธ์ “คนรุ่นใหม่” ให้เข้าใจ กลาโหม -กองทัพ ภารกิจ ผลงาน และ การเกณฑ์ทหาร และความมั่นคง

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ใน
การประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้สั่งการในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงกลาโหม
​​
โดนให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เพิ่มการใช้สื่อต่าง ๆ ในสังกัดประชาสัมพันธ์

รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของกองทัพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้รับทราบถึงภารกิจ

ตลอดจนผลงานของกระทรวงกลาโหมในด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

รวมทั้ง ระบบการเกณฑ์ทหาร ทหารกองประจำการ

error: Content is protected !!