วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่”สั่ง ผบ.เหล่าทัพไปชี้แจง งบประมาณ63  ต่อ กมธ.สภาฯ เอง 28-29 พย.เน้น เตรียมข้อมูลให้ เรียบร้อย ครบถ้วน

 

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ใน
การประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได่สั่งการ
เรื่องการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร

โดบให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจง ฯ ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ของกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงกลาโหมในภาพรวม

error: Content is protected !!