วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รวมใจ จิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี ….”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ. นำกำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพ และประชาชนจิตอาสาชุมชนเขตบางกอกน้อย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ทำความสะอาดเส้นทางฯ ของขบวนพยุหยตราทางชลมารค ตั้งแต่ หอประชุม ทร.คลองมอญ และบริเวณโดยรอบ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

error: Content is protected !!