วันพุธ, 29 กันยายน 2564

นักบิน Gripen 5 ชาติ สวีเดน -เช็ค-ฮังการี-บราซิล-ไทย รวมตัว ที่ภูเก็ต ถกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความเห็น เรื่อง เครื่องบิน Gripen Gripen​ User’s Group : GUG

 

กองทัพอากาศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กลุ่มประเทศผู้ใช้งานเครื่องบินแบบ​ Gripen​ (Gripen​ User’s Group : GUG) ที่ ภูเก็ต 25-29 พย.2562

โดยมีนักบินGripen จาก 5 ประเทศ​ เข้าร่วม เช่น ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐฮังการี , สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และราชอาณาจักรไทย

โดยมี พลอากาศเอก มานัต​ วงษ์วาทย์​ ผบ.ทอ. ต้อนรับและเปิดการประชุม

สำหรับการประชุม GUG ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนกองทัพอากาศ​ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. Acquisition & Development Conference (A&D)
2. Operational Sub Working Group Conference
3. Technical Sub Working Group Conference

error: Content is protected !!