วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ทร.เดินหน้า เรือดำน้ำ ลำที่2

 

ทัพเรือ.. ยก ประวัติศาสตร์สงครามโลก “เรือหลวง สมุย”ถูกจม โดยเรือดำน้ำสหรัฐฯ ในอ่าวไทย ยุคสงครามโลก…. ชี้ความสำคัญของการมีเรือดำน้ำ….

สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ทางทหาร ยุทธศาสตร์ อีกครั้ง ..ก่อนที่ สภาฯจะพิจารณา โครงการต่อเรือดำน้ำ ลำที่2 S26T จากจีน ใน พรบ.งบประมาณปี2563

หลัง ครม. อนุมัติ ต่อเรือดำน้ำ 3 ลำ ไว้ และ ให้ทะยอยจัดซื้อ ผูกพันงบฯ 3ลำ ใน11 ปี ด้วย งบฯของทร.เอง

เพจโฆษกกองทัพเรือ เผย คลิป 12 นาทีเศษ แจง เรือดำน้ำ มิติที่3 ของกำลังทางเรือ ยุทธศาสตร์การรบ3 มิติ. ยก เหตุการณ์สงครามโลก ที่กทบถูกปิดล้อมด้วยกำลังทางเรือ

พร้อมมุมมองจาก อดีตผบ.กองเรือดำน้ำ ที่มองว่า การจะตั้งกองเรือดำน้ำ ที่สมบูรณ์ได้ ต้องใช้เวลา 6-9 ปี ไม่ใช่ มรเรือดำน้ำแล้ว จะสมบูรณ์ เลย สำคัญ ที่คน ที่กำลังพล เรือดำน้ำ

และมุมมองจาก นักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ ทหารเรือ ยัน อ่าวไทย เรือดำน้ำเข้ามาปฏิบัติการได้ ให้ความรู้ เรื่องใต้ทะเล Shadow Zone พร้อมความเห็นของ ทหารเรือ Submariner

error: Content is protected !!