วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

Challenges

26 พ.ย. 2019
117

 

“บิ๊กแดง” โชว์วิสัยทัศน์ ฉะ สงครามโซเชี่ยลฯ -Propaganda -Cyber บนเวที ผบ.ทบ.Asean ชี้ เป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ ของกองทัพ ฝ่ายความมั่นคง แนะร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ชี้เป็นความท้าทาย

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน ( ACAMM )ครั้งที่ 20 ที่ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พลเอกอภิรัชต์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ตามหัวข้อการประชุม ว่าประเด็นที่เป็นปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั้น ได้มีกลไกความร่วมมือแบบต่างๆ เช่น แบบทวิภาคี ที่ไทยได้มีการจัดตั้งร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนทางบกและทางทะเลติดกับประเทศไทย คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย โดยจะต้องดำรงการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือภายใต้กลไกต่างๆต่อไป

ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการขยายความร่วมมือ เพื่อรองรับความท้าทายในรูปแบบใหม่ เช่น การเพิ่มและขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง / ความร่วมมือด้านบริหารจัดการ ต่อความท้าทายด้านไซเบอร์ และสื่อโซเชียลมีเดีย และ propaganda

ตลอดจนการดำรงความต่อเนื่องและพัฒนาช่องทางการประสานงาน และการปฏิบัติการร่วมกัน ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยระดับนโยบาย

สำหรับการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งต่อไป ได้มอบให้ พลจัตวา ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลวัน อวัง ไครุล ฮาเหม็ด บิน อวัง ฮาจิ ลัมโพห์ ผู้บัญชาการทหารบกบูรไน เป็นผู้รับมอบ จากผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย

error: Content is protected !!