วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้พัน” ซ่อมบ้านให้ “พลทหาร” จาก ร.31พัน1 รอ.ลพบุรี พา พลทหาร กลับบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ที่บุรีรัมย์ พร้อมซ่อมบ้าน ให้ด้วย

26 พ.ย. 2019
319

 

ร้อยเอก ปนัตชัย ชัยเจริญวรรณ ฝอ.5 ร.31 พัน.1 รอ. เป็นผู้แทน พันโท สมชัย กมล ผบ.ร.31 พัน.1 รอ. พา พลทหาร ศิวัช วัฒนะยา กลับบ้าน ที่ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้จากการสำรวจ พบว่า บ้านของ พลทหารศิวัช ทรุดโทรมมาก

จึงได้จัด ชุดช่างกองพัน ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้

โดยมี รองนายก อบต.เมืองแฝก . กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , อบต. จนท.หน.สำนักปลัด และ ชาวบ้าน ในพื้นที่ เข้าสำรวจบ้านด้วย

ทั้งนี้ พลทหาาศิวัช วัฒนะยา เป็นกำลังพลพลทหาร ของ ร.31พัน1 รอ.ที่เดือดร้อนในการพักอาศัย

โดยชุดช่างกองพันได้ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

error: Content is protected !!