วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

วันหยุด ไม่เคยหยุด

24 พ.ย. 2019
116

ลงพื้นที่ น่าน-พะเยา
แถมใส่ เครื่องแบบสีกากี ด้วย
ช่วงหลัง ลดบทบาท พูดน้อย
ลด ตกเป็น เป้า!!

ระยะหลังๆ มานี้ “ผู้กองธรรมนัส”
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ โลว์โปรไฟล์ งดการให้สัมภาษณ์ มาแรมเดือน ..ก่อนเพิ่งจะมาพูดเรื่อง ที่ดิน “เอ๋ ปารีณา” สส.พปชร. แค่ก็ไม่พูดเรื่องอื่น…. เพราะเป็นคนพูดตรง ยิ่งพูดยิ่งเป็นเป้า

ระยะหลัง เวลาไปทำเนียบฯ ก็หลบหลีก นักข่าว อยู่เนืองๆ

แต่วันนี้ แม้เป็นวันอาทิตย์ ก็สวมเครื่องแบบข้าราชการ การเมือง พร้อม “น้องจุ๊บจิ๊บ” ภริยา ลงพื้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดน่าน

และ ไปพบปะเกษตรกร และ ตรวจเยี่ยม
การขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” ที่พะเยา ต่อ เพิ่อเปิดช่องกระจายสินค้าข้าวหอมมะลิคุณภาพในแบรนด์ ข้าว “ฮัก พะเยา” สู่ตลาดโลก

error: Content is protected !!