วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ลูกป๋า” หวัง ยก “ป๋าเปรม” เป็น “ผู้นำจิตวิญญาณ” ของคนไทย

23 พ.ย. 2019
215

คนรุ่นใหม่
ยึด ป๋าเป็น แบบอย่าง
คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง
จงรักภักดี ทั้ง ต่อหน้า และ ลับหลัง
ขอให้ ซึมซับ เอาสิ่งที่ดี มาปฏิบัติตน

พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป อดีต หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า ผมอยากให้ช่วยกันสื่อสารเรื่องราว พล.อ.เปรม ออกไป เพราะไม่อยากให้พี่น้องประชาชน และ คนรุ่นใหม่รู้จัก พล.อ.เปรม เพียงแค่เป็น คนดี คนซื่อสัตย์

แต่จะทำอย่างไรให้ ป๋าเปรม เป็น “ผู้นำจิตวิญญาณ” ของคนที่ทำเพื่อบ้านเมือง โดย ให้คนรุ่นใหม่ซึมซับเอาสิ่งที่ดี การปฏิบัติตน ความจงรักภักดี และความรู้จักพอ ของ พล.อ.เปรม เพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองบอบช้ำมามากแล้ว”

“ท่านมีความจงรักภักดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง. แม้เวลาท่านอยู่ลำพัง เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ ป๋าก็จะทำความเคารพทุกครั้ง

ป๋า มีความเคารพศรัทธาและบูชา ในสถาบันมาก แม้แต่หมอน ที่มีรูป “สมเด็จฯย่า ป๋าท่านก็กราบทุกวัน “

error: Content is protected !!