วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ส่งเสด็จ Pope Francis

23 พ.ย. 2019
186

 

บิ๊กแอ้ด พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรักษาการประธานองคมนตรี ส่งเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส “(His Holiness Pope Francis)

ที่ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง

โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และ บิ๊กนัต พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วม

โดยพระองค์เสด็จเยือน ญี่ปุ่น ต่อ

error: Content is protected !!