วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

กำลังใจจาก แม่ทัพเรือ

 

“ผบ.ทร.”เยี่ยมทหารนย.ใต้
ชื่นชม เป็น นักรบผู้กล้า
“สูญเสียได้ แต่กำลังใจห้ามเสีย”
ขอ “ผู้บังคับการ”จนถึง “พลทหารคนสุดท้าย”เข้าใจ -เชื่อมั่น กัน และกัน

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อม หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ทั้ง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

และมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยมี ผู้การต้น นาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ต้อนรับ

พลเรือเอกลือชัย ให้โอวาทแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำ ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้ปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะทุกคนไม่ได้มีอคติ อย่างเช่นผู้ก่อการร้าย

หากปฏิบัติเช่นนี้แล้ว เชื่อว่า จะเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

และเน้นย้ำให้กำลังพล อย่าได้เสียขวัญและมีกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ดูแลกัน ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนี้แล้วเชื่อว่าคนงานจะปรากฏเป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

” ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมพวกเราอีกครั้ง ในวันนี้. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้ติดตามสถานการณ์และผลงานของพวกเรามาโดยตลอด

ขอแสดงความชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาจนทำให้ปรากฏผลงาน อันมีชื่อเสียงมาให้แก่กองทัพเรือเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความเข้าใจ มีความสุขภายใต้การดูแลของพวกเราทุกคน

การที่ผมและคณะมาวันนี้นอกจากเยี่ยมเยือนพวกเราแล้วยังได้ถือโอกาส มาพบปะรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งมาเยี่ยมเยือนครอบครัวของพวกเราว่าอยู่ดีมีสุขประการใดด้วยความห่วงใย ว่าพวกเราอยู่ห่างไกลพื้นที่ส่วนกลาง

นอกจากนี้แล้วยังฝากข้อคิดข้อเตือนใจบางประการ แก่พวกเรา ในการปฏิบัติงาน

โดยขอให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ จงระมัดระวังเตือนภัยตัวเองอยู่เสมอ

รวมทั้งตระหนักว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่มิได้มีอคติกับพวกเราอย่างเช่นผู้ก่อการร้าย 

ขอให้คิดเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกัน

หากเป็นเช่นนี้ ก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะเป็นที่มั่น วางอยู่กลางใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนราธิวาสทุกผู้ทุกคน

อีกประการหนึ่งคืออยากจะฝากไว้ว่า การสูญเสีย เมื่อต้องระวังอย่างถึงที่สุดแล้ว ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันร้าย จงอย่าได้เสียขวัญและกำลังใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบผู้กล้าทุกนายพึงเข้าใจดีว่า “สูญเสียได้ แต่กำลังใจห้ามเสีย” หากทุกคนเสียกำลังใจ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเสียหมดสิ้น

ขอจงตระหนักให้เข้าใจตั้งแต่ผู้บังคับการ จนถึง พลทหารคนสุดท้าย หากเข้าใจ เชื่อมั่น ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกัน

ก็เชื่อได้ว่าผลงานจะปรากฏเป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนนำมาซึ่งชื่อเสียงของกองทัพเรือในภายภาคหน้า ”

รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมกองบังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ผู้การเก้ง นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ต้อนรับ

error: Content is protected !!