วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ปอดแห่งใหม่ “Pocket Park”ของชุมชน

22 พ.ย. 2019
152

 

“บิ๊กบี้” พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ ปอดแห่งใหม่ “Pocket Park” กลางชุมชนให้กับ ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต. แขวงจิตรลดา

โดยมี บิ๊กหนุ่ย พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ร่วมพิธีด้วย

ทั้งนึ้ กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน
และโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นี้ เป็นการสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด

ด้วยการสร้าง“ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน เขตกรุงเทพมหานคร

โครงการนี่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการผ่านมาแล้ว 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )

ขณะนี้ได้เริ่มขยายระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ออกไปอีก
ต่อเนื่องไปในปี 2563

การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย

นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย

สวนนงนุชพัทยา สนับสนุนกองทัพบก ในการช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 18 สวน ใน 18 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 19
นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพอภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

กองทัพภาคที่ 1ส่งมอบสวนที่เสร็จแล้ว ทั้งหมด 19 สวน
1.ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี
2. ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย
3. ชุมชนบ้านภิรม จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์
4. ชุมชนซอยสุดสาคร เขตบางกอกน้อย
5. ชุมชนวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย
6. ชุมชนพัธนชัย ถนนพัธนชัย เขตสายไหม
7. ชุมชนวัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศร์
8. ชุมชนท่าเรือวัดสุวรรณ เขตคลองสาน
9. ชุมชนวัดสุวรรณารามฯ เขตบางกอกน้อย
10.ชุมชนวัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศร์
11.ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตสามเสน
12.ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย
13. ชุมชน123 คลองเตย เขตคลองเตย
14.ชุมชน 123 คลองเตย
15.ชุมชนวัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ
16.ชุมชนแฟลต19-22 เขตคลองเตย
17.ชุมชนแฟลต 19-22. คลองเตย
18.สวนใน ทม.ร1 รอ. บ้านพักทหาร
19.ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม. เขตดุสิต แขวงจิตรลดา

error: Content is protected !!