วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ลุงเล็ก” พบ “หลานๆ ร.ด.”

22 พ.ย. 2019
381

 

พบปะ “รด.New Gen.”ภาคเหนือ ฝากข้อคิด ให้ยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“บิ๊กเล็ก”พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พบปะ หลานๆ นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) หรือ ร.ด. ของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เมือง เชียงราย

โดย ได้ดู การเรียนการสอน ในห้องเรียนตามแบบ Active Learning ที่ให้ นักศึกษาวิชาทหารเป็นศูนย์กลางของการเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

ลุงเล็ก ได้ฝากข้อคิดให้ หลานๆ นักศึกษาวิชาทหาร ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคง

จัดแสดงนิทรรศการกิจกรรม รด.Cyber, รด.นวัตกรรม และ รด.Network ซึ่งผลจากการเรียน การสอน

และการปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ จะพัฒนาให้ นักศึกษาวิชาทหารก้าวสู่การเป็น “รด.New Gen” นักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ ที่มีภาพลักษณ์สง่างาม มีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย และที่สำคัญ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

error: Content is protected !!