วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โมเม้นท์ สุด ประทับใจ

 

“ในหลวง-พระราชินีฯ”ทรงไหว้” Pope Francis”
แถมช็อต อำลา
ทรงรีบพระดำเนินลงบันได มาส่ง ถึงรถยนต์พระที่นั่ง พร้อม ไหว้อีกครั้ง
Pope Francis ทรงประทับใจ ทั้ง2พระองค์มาก แม้ทรงประทับในรถฯแล้ว ยัง ทรงพูดคุยผ่านกระจกรถ
จน รถฯเคลื่อนตัวออกไป เลยทีเดียว

ไม่ใช่แค่เพียง ทรงรับเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” ด้วย ธรรมเนียมสากล เท่านั้น แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงออกถึงความเป็นไทย ด้วยการ ไหว้ อย่างอ่อนน้อม

โดยเฉพาะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน อย่างมาก

Pope Francis ทรงมีพระราชปฎิสันถาร ด้วยพระพักตร์ที่แย้มยิ้ม

โดยเฉพาะ ช็อต ที่ ทั้ง2พระองค์ ทรงส่ง Pope Francis ที่หน้าบันได แต่เมื่อ
Pope Francis ที่ทรงประทับในรถยนต์พระที่นั่ง ทรงมีพระราชปฏิสันถาร ผ่านกระจกรถฯ ….สมเด็จพระราชินี จึงทรงรีบพระดำเนินลงบันได พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงพูดคุย ถึงรถยนต์พระที่นั่ง ก่อนจะยกพระหัตถ์ ไหว้ลา Pope Francis อีกครั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวพระราชกรณียกิจนี้ จะได้เห็นควาทเป็นธรรมชาติ ของ 2 พระองค์ และ ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่พสกนิกร ควรชมอย่างยิ่ง

Thaipbs
https://youtu.be/UfUEQYS1IvM

error: Content is protected !!