วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ครั้งสำคัญของ ผบ.มทบ.11 ถวายรายงาน ต่อ Pope โดย ถวายรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ

21 พ.ย. 2019
584

 

“ผบ.ตั้ง”พลตรีธวัชขัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) ถวายรายงาน ต่อ”สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ที่ทรงเยือนทำเนียบรัฐบาล

โดยมีการถวายรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

ขณะที่ แถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพ นั้น ผู้บังคับกองผสม ถวายรายงาน เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

พันร.มทบ.11 ได้อัญเชิญ ธงชัยเฉลิมพล ที่เป็นพระราชทาน ธงประจำหน่วย มารับเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ด้วย เพราะ ทรงเป็นประมุขแห่งนัฐ นครรัฐวาติกัน

และถือเป็นครั้งแรก ในรอบ35 ปี ที่ อัญเชิญ ธงชัยเฉลิมพล มาร่วมพิธี

error: Content is protected !!