วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“Pope Francis “ทรงชื่นชม “นายกฯบิ๊กตู่” เป็นคนรู้จักถ่อมตน ทรงยินดีกับการเลือกตั้ง และ เป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

21 พ.ย. 2019
227

แค่ ได้สัมผัสพระหัตถ์ของ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ก็ถือว่า เป็นบุญ และโชคดีแล้ว

นี่ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ทรงตรัสชม “นายกฯบิ๊กตู่” ด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ทรงยินดีกับการเลือกตั้งของไทยเพื่อเป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และทรงชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรี

รวมทั้งชื่นชม นายกรัฐมนตรี ที่เป็นคนรู้จักถ่อมตน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ยังทรงยืนยันว่า ชาวคาทอลิก พร้อมสนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในเพลงชาติคือรักสามัคคี รักสงบ และ ไม่ขลาด

โดยแผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งอิสรภาพ

ซึ่งเราต่างก็ทราบกันดีว่าอิสรภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน

error: Content is protected !!