วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

สายใย ทัพเรือ

งานทำบุญ ตอนกลางวัน ….ครูเสริฐ พลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง และ บิ๊กห้าว พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ อดีต ผบ.ทร.ไม่ได้มา… แต่มางานเลี้ยงรับรองตอนค่ำ….. ที่มีอดีตผบ.ทร.9 คน รวมทั้ง ครูประเจตน์ พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช มาเป๋นประธานในงาน

ที่สำคัญ บิ๊กนุ้ย พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ อดีตผบ.ทร. มาทั้งงานกลางวัน กลางคืนขาด บิ๊กนะ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ที่ไม่ได้มาเลย

ส่วนครูน้อย พลเรือเอก สุวัชขัย เกษมศุข ของด งานค่ำ

error: Content is protected !!