วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” ชื่นมื่น “บิ๊กลือ-ทัพเรือ” ชมเป็น”สุภาพบุรุษ” เป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่รักของประชาชน

 

ยันพร้อมสนับสนุนทุกภารกิจ ทร. ชี้ บทบาทสำคัญ คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล …ขอให้กองทัพเรือรักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภูมิใจ


ทร.เปิด ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ที่ปรับปรุงใหม่ ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

พร้อมด้วย อ.น้องนราพร จันทร์โอชา ภริยา บิ๊กป้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บิ๊กช้าง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
ในงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ 20พย. 2562

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและภริยา ต้อนรับ

นายกฯ กล่าวสุนทรพจน์และดื่มอวยพรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ความว่า

“ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อนข้าราชการกองทัพเรือ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานรับรองวันกองทัพเรือ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในค่ำคืนนี้

และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะได้ร่วมรำลึกถึงคุณูปการต่าง ๆ ของบรรพบุรุษทหารเรือ ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนข้าราชการกองทัพเรือทุกท่าน

กองทัพเรือ เป็นกำลังสำคัญของชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวีรกรรมของบรรพบุรุษทหารเรือที่เมื่อต้องรบ ก็ทำการรบได้อย่างกล้าหาญ

และเมื่อต้องช่วยเหลือประชาชนก็เป็นสุภาพบุรุษจนเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่รักของประชาชนเสมอมา

อย่างไรก็ดีสภาวะแวดล้อมทั้งระดับโลกและภูมิภาคได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภารกิจของกองทัพเรือในปัจจุบัน จึงมิใช่เพียงปกป้องอธิปไตยของชาติเท่านั้น

แต่ต้องทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ และมีบทบาทในการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่นับวันจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์

และในปีมหามงคลนี้กองทัพเรือยังมีภารกิจสำคัญในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญของประเทศ

สำหรับก้าวต่อไปของกองทัพเรือ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันรักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย และพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งประสานสอดคล้องการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภูมิใจ ตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบายไว้

โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพเรือ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมดื่มอวยพรแก่กองทัพเรือให้มีความเจริญรุ่งเรือง และดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป”

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึก (เรือสุพรรณหงส์จำลอง) แด่นายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นายกรัฐมนตรีชมสารคดีกองทัพเรือ 12 นาที ชมการแสดงและดนตรี เสร็จภารกิจ นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ

error: Content is protected !!