วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

MOUT Town เมือง ในโลกสมมติ แต่ พร้อมเกิดขึ้น ได้ในขีวิตจริง

20 พ.ย. 2019
175

 

กว้างใหญ่ จะสมจริง มากๆ.,.. Model City หรือ MOUT Town เมืองจำลอง ที่ใช้ในการฝึก การรบในเมือง หรือ ฝึก CQB การต่อต้านการก่อการร้าย การจี้ชิงตัวประกัน ของ จีน…. มีแม้แต่ ขบวนรถไฟ รถบัส

ในการฝึกภาคสนามของ “คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย” ที่ กุ้ยหลิน จีน

ซึ่งกองทัพไทย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(PLA) เป็นประธานร่วม ในการจัดการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM ) ที่ เฟ็งหลิน เทรนนิ่ง ฟิลด์ เขตหยางฉาน เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีกำลังพล เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 18 ประเทศ รวม 855 นาย

error: Content is protected !!