วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

Kuo Lin Ex.

20 พ.ย. 2019
129

 

“ผบ.ทหารสูงสุด” ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ต่อต้านก่อการร้าย จาก 18 ประเทศอาเซี่ยน-คู่เจรจา 855 นาย
ที่ กุ้ยหลิน

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ กุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งกองทัพไทย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(PLA) เป็นประธานร่วม ในการจัดการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM)

ที่ เฟ็งหลิน เทรนนิ่ง ฟิลด์ เขตหยางฉาน เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกฯ จาก 18 ประเทศ รวม 855 นาย

โดยกองทัพไทยได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก จำนวน 101 นาย ซึ่งรูปแบบการฝึกฯ เป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในเขตเมือง

แบ่งการฝึกฯ เป็น 3 ห้วง ได้แก่

ห้วงที่ 1 เป็นการฝึกปรับพื้นฐาน เพื่อปรับเทคนิคการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ของกำลังแต่ละส่วน

ห้วงที่ 2 เป็นการฝึกร่วม/ผสมนานาชาติ เพื่อให้กำลังของแต่ละประเทศมีแนวทางในการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นแบบแผนเดียวกัน

ห้วงที่ 3 เป็นการสาธิตการปฏิบัติ

ทั้งนี้ผลจากการฝึกฯ จะนำไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาค ซึ่งประเทศสมาชิกจะมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติการประกอบกำลัง ทำให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค

อละเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!