วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ศาลในระบบ 4.0 “ “โครงการศาลทหารต้นแบบ” ชายแดนใต้ !!

20 พ.ย. 2019
115

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต้อนรับ พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ที่ มาบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล ในเรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาคดีของศาลในระบบ 4.0 “ ตามโครงการศาลทหารต้นแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศาลทหาร โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านคดีต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

error: Content is protected !!