วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ให้ภาพ เล่าเรื่อง

 

บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ก้มโค้งสุดตัว !! มอบ หนังสือที่ระลึก วันกองทัพเรือ 113 ปี ให้ 6 อดีต ผบ.ทร. ที่มา ร่วมพิธีสงฆ์

ทั้ง “ครูน้อย” พล.ร.อ.สุวัชชัย เกษมศุข ครูช้าง พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา บิ๊กติ๊ด พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ บิ๊กหรุ่น พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ บิ๊กตั้ม
พล.ร.อ.ไกรสร จันทรสุวานิชย์
และ บิ๊กนุ้ย พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ
ที่ พระราชวังเดิม

ให้ ภาษากาย และภาษาตา….. เล่าเรื่อง

ถึงยังไง เยื่อไย พี่น้องทหารเรือ ก็ยังมีอยู่…. ไม่เช่นนั้น คงไม่มา

error: Content is protected !!