วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

Join the Navy to see the World.

“บิ๊กลือ”พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำพิธีทำบุญ เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พย. ที่ท้องพระโรง
พระราชวังเดิม บก.ทร.

บิ๊กลือ ทักทายสื่อ … ในวันเกิด กองทัพเรือ ว่า Join the Navy to see the World.

error: Content is protected !!