วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

เหล่า Avengers

19 พ.ย. 2019
1691

 

ทหารรบพิเศษ ฉก.90 กรมปฏิบัติการพิเศษ ของทบ.
หน่วยSeal. ทร.
S.O.อากาศโยธิน
หน่วยอรินทราช26 และ นเรศวร 261
หน่วยทหารทรหด กองพลทหารราบที่ 9 และ พล.ร.2รอ.และCTOC ศตก.

ในงาน Defense and Security 2019
สาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การช่วยเหลือ และการบรรเทาสาธารณภัย 3 มิติ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

โดยมี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Counter Terrorist Operations Center : CTOC) เป็น แม่งาน

ในการสนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ ปพ. รบพิเศษ ฉก.90

หน่วยทหารทรหดจากกองพลทหารราบที่ 9 พล.ร.2รอ. -หน่วยซีล ทร.SO.อย. อากาศโยธิน และ อรินราช 26 และ นเรศวร 261

เพื่อแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่วิจัยและพัฒนา

รวมถึงผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคต

error: Content is protected !!