วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ชม…เต็มๆ ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้าย ของ CTOC-ศตก. ทัพไทย

19 พ.ย. 2019
3331

พร้อม ทหารรบพิเศษ ฉก.90 กรมปฏิบัติการพิเศษ ของทบ. หน่วยSeal. ทร. SO.อากาศโยธิน และ หน่วยอรินทราช26 และ นเรศวร 261
และ ฮ.black hawk, F16 และ Drone
เปิดงานนอกอาคาร ครั้งแรก
Defense and Security 2019
ให้ บิ๊กป้อม ผบ.เหล่าทัพ และ รมว.กลาโหม อาเซี่ยน-คู่เจรจา ชม

การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การช่วยเหลือ และการบรรเทาสาธารณภัย 3 มิติ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

โดยมีกำลังพลจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Counter Terrorist Operations Center : CTOC) และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ ปพ. รบพิเศษ ฉก.90

หน่วยทหารทรหดจากกองพลทหารราบที่ 9 หน่วยซีล อย. และ อรินราช 26 และ นเรศวร 261

เพื่อแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่วิจัยและพัฒนา

รวมถึงผลิตขึ้นภายในประเทศ ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคต

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย.62 โดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ

ถือเป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยทางการทหารแห่งภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกองทัพไทยด้านความร่วมมือในการฝึกร่วมผสม และการรักษาสันติภาพ ของกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

error: Content is protected !!