วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ญี่ปุ่น รุกคืบ ร่วมมือทางการทหาร-ความมั่นคง

 

“บิ๊กตู่-รมว.กลาโหมญี่ปุ่น” ลงนาม MoU ความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางทหาร-แลกเปลี่ยนการเยือน ข่าวสารทางทหาร -ฝึกร่วม -การศึกษาและวิจัย -อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ.. นายกฯชวนมาลงทุน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ต้อนรับหารือ กับ นาย KONO Toro รมว.กห.ญี่ปุ่น ที่ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM – Plus

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่แน่นแฟ้นยาวนาน

และยินดีที่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันมีความคืบหน้าไปมาก

พร้อมทั้งได้หารือร่วมกันถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางทหาร และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ผ่านกลไกทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงของ 2 ประเทศ

นายโคโนะ ทะโร กล่าวแสดงความชื่นชมถึงบทบาทนำของไทยในอาเซียน

โดยญี่ปุ่นยังคงมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์กับไทยและอาเซียน โดยเฉพาะความมั่นคงบนพื้นฐานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

พร้อมทั้งเคารพ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ต้องการให้ปลอดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์

พล.อ.ประยุทธ์’ กล่าวขอบคุณ ญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษามากขึ้น

และย้ำว่า ความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค เป็นพื้นฐานของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม

โดยไทยพร้อมเป็นแกนกลางอาเซียนเข้าร่วมแก้ปัญหาต่างๆของภูมิภาค

และพร้อมให้การสนับสนุนญี่ปุ่น เข้ามามีบทบาทความมั่นคงที่สร้างสรรค์และยั่งยืนในภูมิภาคมากขึ้น

พร้อมเชิญชวนญี่ปุ่น แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และร่วมลงทุนเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน

และได้ ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงระหว่าง กห.กับ กห.ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร

ซึ่งจะเป็นกรอบของการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกันด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน ทั้งการเยือน ข่าวสารทางทหาร มุมมอง ความรู้และความสนใจร่วมกันในหลายระดับ ความร่วมมือด้านการฝึกร่วม ด้านการศึกษาและวิจัย

ด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านสิ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามร่วมกันระหว่าง กห.ไทย-ญี่ปุ่น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีด้านการทหารของทั้งสองประเทศ ในการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ รวมถึงการร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น

error: Content is protected !!