วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทัพเรือ เปิดภาพ อาคารรับรอง ทร.หลังใหม่ 112 ล้าน ที่เพิ่งสร้างเสร็จ สวยงาม ประเดิม จัดงานเลี้ยง ตัอนรับ พลเอก Wei Fenghe รมว.กลาโหมจีน …ตอกย้ำ สร้างไว้ให้ทร. และเป็นหน้าตา ในการรับรองแขก ในการประชุม ADMM

 

กองทัพเรือ เปิดภาพ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับ พลเอก เว่ย เฟ่ง เหอ รมว.กลาโหม จีน และ สมาชิกสภาแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่มาประชุม ADMM

โดย ใช้ อาคารรับรองกองทัพเรือ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่งสร้างเสร็จ เป๋นครั้งแรก

หลังจากที่การก่อสร้าง อาคารรับรองหลังนี้ ถูกโจมตี ว่า สร้างไว้ให้ ผบ.ทร. เอง

พลเรือเอก ลือชัย ตั้งใจ จัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ รมว.กลาโหม จีน ที่ อาคารรับรองกองทัพเรือหลังใหม่ นี้ ที่เร่งให้เสร็จทันเวลา

อาคารหลังนี้ ก่อสร้างแทนบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ หลังเดิม ภายในพื้นที่บรืเวณใกล้เคียงกับหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

เดิมทีบ้านพักรับรองฯ และพื้นที่บริเวณบ้านพักแห่งนี้ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน กว่า 30 ปี จนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเสียหายจากอุทกภัยใหญ่ในปี 2554

ซึ่งทางคณะทำงานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ประกอบกับในปัจจุบันกองทัพเรือไม่มีสถานที่ในการจัดเลี้ยงสำหรับบุคคลสำคัญที่เป็นแขกของกองทัพเรือ รวมทั้งยังอาจใช้เป็นสถานที่รับรองหรือพักแรมให้แก่แขกคนสำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่งด้วย ดังนั้นจึงได้ เกิดแผนงานจัดสร้างอาคารรับรองหลังนี้ให้สามารถเป็นได้ทั้ง ที่พักรับรองของผู้บัญชาการทหารเรือ

รวมทั้งรองรับแขกผู้มีเกียรติของกองทัพเรือ ตลอดจนผู้ติดตาม พร้อมมีบริเวณของห้องจัดเลี้ยงซึ่งสามารถรองรับแขกได้ไม่ต่ำกว่า 50 คน

โดยการดำเนินการดังกล่าว อยู่ในแผนโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาของกรมฝ่ายอำนวยการ มาเป็นลำดับ และใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของกองทัพเรือ ในรายการค่าซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค

error: Content is protected !!