วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

“บิ๊กณัฐ” เข้ม! เตรียม ความพร้อม พิธีเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2019 เริ่ม 18 พย.นี้

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กำกับดูแลการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security) ประกอบการสาธิตทางทหาร ที่ ลานริมทะเลสาบ (LAKESIDE) เมืองทองธานี

จะเป็นการจัดพิธีเปิดงานภายนอกอาคารอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือตัวประกัน และการบรรเทาสาธารณภัย

รวมถึงความร่วมมือในการฝึกร่วมผสม และการรักษาสันติภาพ ของกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

และ อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ กลาโหม และกองทัพ ผลิตได้เอง

error: Content is protected !!