วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “จิตอาสา”ใหม่

16 พ.ย. 2019
1403

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “จิตอาสา”ใหม่ ว่า

“จิตอาสาพระราชทาน”
และมีคำขวัญว่า

“เราทำความดี เพื่อขาติ ศาสน์ กษัตริย์”

: พันเอก วันชนะ สวัสดี ผช.โฆษกกลาโหม และ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เผย

error: Content is protected !!