วันพุธ, 29 กันยายน 2564

แม้ไม่ใช่ Cobra Gold แต่ Panther Gold ก็มี “งู”ออกมา

15 พ.ย. 2019
325

ในการฝึก Jungle Survival
ทหารรบพิเศษไทย สอน ทหารกูรข่า ดำรงชีพในป่า
โชว์จับงู เรียนรู้ งูมีพิษ และไม่มีพิษ

ครูฝึก ทหารรบพิเศษ สาธิตการปฏิบัติระดับหมู่ และ แนะนำการดำรงชีพในป่า แนะนำ สัตว์มีพิษต่างๆ ในภูมิประเทศ เขตนี้ โดยเฉพาะ งู ทั้งมีพิษ และไม่มีพิษ

ทหาร กองพัน Gurkha ทบ.อังกฤษ และ ทหารไทย ร่วมฝึกผสม Panther Gold 2019 ที่ถือเป็นการฝึกครั้งที่ 2 ที่
สนามฝึก กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง นครราชสีมา

error: Content is protected !!