วันพุธ, 29 กันยายน 2564

Above the Blue Sky.

‘Jetta’ ….พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นักบินF5 เก่า ขึ้นทำการบิน F5 TH-Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่น หลังการupgrade ใหม่ จาก เครื่องบินF5 อายุ30-40ปี ให้เป็นเครื่องใหม่ Generation 4.5 ใช้ได้อีก15 ปี ทอ.มีส่วนร่วมพัฒนา ในการใส่ จิตวิญญาณ Software ความต้องการของ ทอ. ลงไป เพราะไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินรบ ฝูงใหม่ จึงใช้การ upgrade , modify เอาใหม่ ….ประหนึ่ง ได้Gripen ใหม่ ในร่างเดิมของ F5 รวม14 เครื่อง 5,200 ล้านบาท ตอนนี้ เสร็จแล้ว2 เครื่องแรก ทะยอยทำ ให้เสร็จหมด ในปี2565

ยึดยุทธศาสตร์ Purchase and Development ซิ้อมาแล้ว ทอ. ต้องร่วมพัฒนา ได้know how และร่วมทำ ตั้งแต่ลำที่2-14 เลยทีเดียว

ผบ.ทอ. ตั้งเป้า เร่งพัฒนา กองทัพอากาศ ทั้งAir Power -Cyber-Space สู่การเป็น Smart Airforce

error: Content is protected !!