วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

F5 Th …ก็ Thailand เพราะทอ.ไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนา software ที่เป็น จ้ตวิญญาณ และความต้องการของทัพฟ้าไทย

 

RTAF U1….ก็ UAV สายพันธุ์ไทย ทอ.ร่วมวิจัยพัฒนา จนผลิตออกมา 17. เครื่อง และเข้าประจำการ ทอ.จนตั้งฝูงบินUAV ขึ้นมาโดยเฉพาะ

ส่วน “ไอ้เล็ก” นี่…. ก็คนไทย จ้า ไทย 100 % แค่ผสม มอญ นิดหน่อย พร้อมสนับสนุน คนไทย วิจัยและพัฒนา ยุทโธปกรณ์ ให้กองทัพใช้เอง นะฮะ!!

error: Content is protected !!