วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

UAV- Aerostar อิสราเอล

ฝูงบิน 404 กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์คุม อากาศยานไร้นักบิน  UAV- Aerostar อิสราเอล
ก่อนมาคุม RTAF U1 สัญชาติไทย แต่ใส่จิตวิญญาณ “ Aerostar “ ลงไป …ส่งไปอยู่ ฝูงบิน วัฒนานคร สระแก้ว

ฝูงบินนี้ จะเป็น External pilot ที่บังคับ UAV ให้ขึ้นลง และ internal pilots คนที่บังคับเครื่องในขณะที่เครื่องปฏิบัติทหาร

error: Content is protected !!