วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“เสธ.ต่วย” แคนดิเดท แม่ทัพฟ้า เดินหน้า ต่อยอด UAV เป็น UCAV- Unmanned combat aerial vehicle และตั้ง ศูนย์ฝึกนักบินUAV วัฒนานคร

 

ด้วยความเป็นคนเก่ง ของ ตท.21… ใครๆ ก็ว่า บิ๊กต่วย พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง เหมาะกับการเป็นเสธ.ทอ.
และ มีอายุราชการถึง 2565

พล อ อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. จะเกษียณ ตค.2563 นี้

แม้ เสธ.ต่วน จะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อ นิดหน่อย แต่ก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานใดๆ ยังคงทำงาน หามรุ่งหามค่ำ เช่นเคย

แถม ได้รับมอบหมายให้ ดูแลโครงการ อากาศยานไร้คนขับUAV RTAF U1 ที่เป็นสายพันธุ์ไทย และจะพัฒนาตาอไปในอนาคต และการตั้ง ศูนย์ฝึกนักบิน UAV ที่วัฒนานคร สระแก้ว ด้วย

เสธ.ต่วย กล่าวว่า U1 นี่เป็นน้ำมือ คนไทย เกือบ 100% โดยใน อนาคต เราจะพัฒนาต่อยอดUCAV- Unmanned combat aerial vehicle เพื่อทำหน้าที่ในด้าน ความมั่นคงอื่นๆ

ทั้งนี้เพราะ ทอ. เราตระหนักว่า การจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ ใช้งบประมาณสูง แต่หากเราพัฒนาเอง ได้ การใช้งบฯจะลดลง

โดย ทอ. กำลังจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกนักบิน UAV” ที่ เป็นระบบ เพื่อสร้างกำลังพล เพื่อสนับสนุน ฝูงบิน UAV ตามยุทธศาสตร์ของ ทอ. ในการสร้าง นักบิน UAV

ทั้งนี้ นักบิน UAV คือ External Pilot ที่ทำหน้าที่บังคับ UAV ในการขึ้นลง และมี Internal Pilot ทำหน้าที่บังคับ UAV ด้วยระบบควบคุม

error: Content is protected !!