วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เมื่อวาน ไปสภาฯ แจง กมธ.ปปช.. วันนี้ ลงใต้

14 พ.ย. 2019
105

 

“บิ๊กช้าง” สวมหมวก หัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ ลงใต้ และส่งมอบตันกล้ากาแฟอาราบิกากับโรบัสตา หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ หวัง ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวใต้

บิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม/หน.คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้า หน่วยงานด้านการข่าว เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์

พร้อมทั้งมอบแนวทางในการบูรณาการและพัฒนางานด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกาและโรบัสตา ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อทำพิธีส่งมอบต้นกล้าพันธุ์กาแฟ ภายใต้ชื่อ “อาราบิกา คืนถิ่น แดนดินกาแฟใต้”

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิจัย พืชสวนยะลา ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกกาแฟ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดกาแฟชั้นเยี่ยมของโลก อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เสริมด้วยการปลูกพืชทดแทนพืชหลัก เช่น ยางพาราหรือไม้ผล ในช่วงที่มีราคาตกต่ำหรือไม่มีผลผลิต

โดยเป็นการทำการเกษตรบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมกับการลงทุนรวมทั้งปี ช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!