วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

6 เสือ 20 สิงห์

14 พ.ย. 2019
2043

 

ทบ.ยุค “บิ๊กแดง” ปี2 …เพิ่มระดับผู้บังคับบัญชา ในทำเนียบผู้บังคับบัญชา ที่มี 6 เสือ ทบ. และ20 บิ๊ก ใส่ ที่ปรึกษาพิเศษ 2 คน ขึ้นมาด้วย เพื่อแจกจ่ายหน่วย ทบ.ทั่วประเทศ ให้กำลังพล รู้จักและจำหน้า ผู้บังคับบัญชา ได้

ทั้ง 2 ที่ปรึกษาพิเศษ 1 หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบช.
5 รองเสธ.ทบ. 1ปลัดบัญชีทบ. 6 แม่ทัพภาคและเทียบเท่า 1-2-3-4-ผบ.นสศ.-ผบ.นปอ. และ5 เจ้ากรมฝ่ายอำนวยการ ทั้ง เจ้ากรมกำลังพล ทบ. เจ้ากรมข่าว ทบ. เจ้ากรมยุทธการทบ. เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทบ. และเจ้ากรมหิจการพลเรือนทบ.

error: Content is protected !!