วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

นักบินลองเครื่อง คนแรกของทัพฟ้าไทย  ที่ “ผบ.ทอ.” บอกว่า “ค่าตัวแพงที่สุด”

 

“ผู้การ เส. 3 ส.” นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช อดีตนักบิน F5 กองบิน21 ที่ตอนนี้ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ได้รับการคัดเลือกเป็น นักบินลองเครื่องต้นแบบ คนแรกของกองทัพอากาศ

“ ค่าปัญญา ค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุด นี่เป็นนักบินลองเครื่องต้นแบบ ของทอ. ที่ค่าตัวแพงที่สุดของทอ.” พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. โดยทำหน้าที่ บินลองเครื่อง F5 Th -Thailand ที่มีการอัพเกรด 2 เครื่อง แรก จาก14 เครื่อง

error: Content is protected !!