วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทอ.เตรียมตั้ง “ศูนย์ฝึก UAV ทอ.”ที่วัฒนานคร สร้าง EP-IP… นักบิน ลูกทัพฟ้า ไม่ใช่ต้องขับเครื่องบินเสมอไป

 

ผบ.ทอ. ยันเดินหน้าพัฒนา U- 1 version ต่อไป ให้ลดการถูกตรวจจับให้มากขึ้น และ เตรียมตั้ง ศูนย์ฝึก UAV ทอ. ที่วัฒนานคร สร้าง EP-IP เผยในอนาคต จะมี”กองบิน3” ของUAV-Drone โดยเฉพาะ แต่ตอนนี้ ให้ เป็น AOR ของ ฝูงบิน 404 กองบิน4 ไปก่อน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีบรรจุประจำการอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 สายพันธุ์ไทย จำนวน17 เครื่อง ที่ทอ.ร่วมกับเอกชน ในการผลิตและพัฒนา ที่ จะนำเข้าประจำการ ในความรับผิดชอบ ของ ฝูงบิน 404 วัฒนานคร จ.สระแก้ว (ฝูงบิน 206 เดิม)

พล.อ.อ.มานัต เผยว่า ทอ.จะเดินหน้าพัฒนา U- 1 version ต่อไป ให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งลดการถูกตรวจจับให้มากขึ้น ระบบISR Intelligence, surveillance and reconnaissance

พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ. กล่าวว่า UAV U1 ถือ น้ำมือ คนไทย เกือบ 100% โดยใน อนาคต เราจะพัฒนาต่อยอดUCAV- Unmanned combat aerial vehicle เพื่อทำหน้าที่ในด้าน ความมั่นคงอื่นๆ

ทั้งนี้เพราะ ทอ. เราตระหนักว่า การจัดซื้อจะดหายุทโธปกรณ์ ใช้งบประมาณสูง แต่หากเราพัฒนาเอง ได้ การใช้งบฯจะลดลง

โดย ทอ. กำลังจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกนักบิน UAV” ที่ เป็นระบบ เพื่อสร้างกำลังพล เพื่อสนับสนุน ฝูงบิน UAV ตามยุทธศาสตร์ของ ทอ. ในการสร้าง นักบิน UAV

ทั้งนี้ นักบิน UAV คือ External Pilot ที่ทำหน้าที่บังคับ UAV ในการขึ้นลง และมี Internal Pilot ทำหน้าที่บังคับ UAV ด้วยระบบควบคุม

โดยมีรายงานข่าวว่า ในอนาคต เมื่อมีการปรับโครงสร้าง ในการจัดตั้ง ฝูงบินUAV แล้ว ในเบิ้องต้น จะให้ ฝูงบิน 404 จากกองบิน4 ตาคลี นครสวรรค์ มาดูแลรับผิดชอบก่อน โดย มี ผู้ฝูงโอ๋ น.ท. อาจณรงค์ กองนิล ผบ.ฝูง 404 เป็น ผู้ฝูง U1 นี้ด้วย

และในอนาคต จะมีการจัดตั้งเป็น กองบินที่3 ที่เป็น กองบิน และ ฝูงบิน UAV และDrone โดยเฉพาะ ทั้งที่ผลิตเอง และ ที่ มี UAV แบบ AeroStar ที่ซื้อจากอิสราเอล ปฏิบัติการอยู่ด้วยแล้ว

error: Content is protected !!