วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ผบ.ทอ. ยัน มีความพร้อมหากให้ส่ง UAV-RTAF U1  ไปปฏิบัติหน้าที่ ในชายแดนภาคใต้

พร้อม!!

ผบ.ทอ. ยัน มีความพร้อมหากให้ส่ง UAV-RTAF U1  ไปปฏิบัติหน้าที่ ในชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับ นโยบาย สั่งการ…ยันเดินหน้าพัฒนา U- 1 version ต่อไป ให้ลดการถูกตรวจจับให้มากขึ้น เตรียมตั้ง ศูนย์ฝึก UAV ทอ. ที่วัฒนานคร สร้าง EP-IP

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีบรรจุประจำการอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 สายพันธุ์ไทย จำนวน17 เครื่อง ที่ทอ.ร่วมกับเอกชน ในการผลิตและพัฒนา ที่ จะนำเข้าประจำการ ในความรับผิดชอบ ของ ฝูงบิน 404 วัฒนานคร จ.สระแก้ว (ฝูงบิน 206 เดิม)

พร้อมตอบคำถามนักข่าว ถึงความเป็นไปได้ที่จะส่ง U-1 นี้ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ในชายแดนภาคใต้ ว่า เรามีความพร้อม แต่จะส่งไปหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย สั่งการ

ทั้งนี้ ทอ. ก็มีการปฏิบัติการในลักษณะนี้ในพื้นที่อยู่แล้ว

โดยที่ ทอ. มี กองกำลังเฉพาะกิจ ทอ.9 อยู่ที่ สนามบินบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อยู่แล้ว

พล.อ.อ.มานัต เผยว่า ทอ.จะเดินหน้าพัฒนา U- 1 version ต่อไป ให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งลดการถูกตรวจจับให้มากขึ้น ระบบISR Intelligence, surveillance and reconnaissance

พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ. กล่าวว่า UAV U1 ถือ น้ำมือ คนไทย เกือบ 100% โดยใน อนาคต เราจะพัฒนาต่อยอดUCAV- Unmanned combat aerial vehicle เพื่อทำหน้าที่ในด้าน ความมั่นคงอื่นๆ

ทั้งนี้เพราะ ทอ. เราตระหนักว่า การจัดซื้อจะดหายุทโธปกรณ์ ใช้งบประมาณสูง แต่หากเราพัฒนาเอง ได้ การใช้งบฯจะลดลง

ทั้งนี้ ทอ. กำลังจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกนักบิน UAV” ที่ เป็นระบบ เพื่อสร้างกำลังพล เพื่อสนับสนุน ฝูงบิน UAV ตามยุทธศาสตร์ของ ทอ. ในการสร้าง นักบิน UAV คือ External Pilot ที่ทำหน้าที่บังคับ UAV ในการขึ้นลง และมี
Internal Pilot ทำหน้าที่บังคับ UAV ด้วยระบบควบคุม อีก

โดยมีรายงานว่า ในอนาคต เมื่อมีการปรับโครงสร้าง ในการจัดตั้ง ฝูงบินUAV แล้ว จะมีการจัดตั้งเป็น ฝูงบินที่3 ที่เป็นฝูงบิน UAV และDrone โดยเฉพาะ เพราะ ทอ.มี UAV แบบ AeroStar ที่ซื้อจากอิสราเอล ปฏิบัติการอยู่ด้วย

error: Content is protected !!