วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

UAV พันธุ์ไทย 

UAV พันธุ์ไทย
อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
บิน นาน8 ชม.
รัศมีปฏิบัติการ 100 กม.
มีรถควบคุมภาคพื้น 
ใช้ทั้งด้านยุทธการและMootWar

อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1
อันเป็น UAV ที่ กองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศในการสนับสนุน และร่วมมือกันผลิต

โดยผลิต อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 มา จำนวน 17 เครื่อง ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ประจำฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รวมถึงข้อกำหนดความสมควรเดินอากาศสากล โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ในรัศมีปฏิบัติการ 100 กิโลเมตร

และสามารถวิ่งขึ้น และร่อนลงสนามบินด้วยระบบอัตโนมัติ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

error: Content is protected !!