วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

”บิ๊กตู่” เตรียมลงนาม Joint Vision 2020 กับ Mark Esper…รมว.กลาโหม สหรัฐฯ ความร่วมมือความมั่นคง กลาโหม 2ชาติ

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกศและ รมว.กลาโหม เตรียมต้อนรับรมว.กห.อาเซียน และรมว.กลาโหมประเทศคู่เจรจา ในระหว่างการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM และประเทศคู่เจรจา 16 – 19 พ.ย.62

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า. 17 พ.ย.62 รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ทยอยเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ และลงนามความร่วมมือกัน ที่ ศาลาว่าการกลาโหม

นาย Mark Esper รมว.กห. สหรัฐฯ จะเข้าพบ และการลงนามแถลงวิสัยทัศน์ร่วม (Vision 2020) ไทย – สหรัฐฯ ค.ศ. 2020

Joint Vision 2020 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย – สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ) แล้ว

มีรายงานว่า พิธีลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting – Plus : ADMM – Plus) ครั้งที่ 6 วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2562

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กห. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก

โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้าง ขีดความสามารถ การปฏิบัติการร่วมกัน และการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

รวมทั้งกลไกความมั่นคงในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักและพยายามรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและบทบาทสำคัญของกลไกสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่นำโดยอาเซียน ซึ่งรวมถึงกลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาที่สนับสนุนความไว้วางใจและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

error: Content is protected !!