วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“ผบ.ทบ.เมียนมา” เยือนทัพบก  บิ๊กแดง เปิด อาคารศรีสิทธิสงคราม-บวรเดช ต้อนรับ ถก ปราบยาเสพติด….

13 พ.ย. 2019
223

 

เผย “Gen. Soe Win”เป็น สมาชิกสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ (National Defense and Security Council – NDSC) และคณะกรรมการเจรจา NCA กับชนกลุ่มน้อย

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต้อนรับ รอง พลเอกอาวุโส โซ วิน (Vice Senior Gen. Soe Win) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบก เมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก 12-15 พฤศจิกายน 2562

โดยมีพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ที่ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, เยี่ยมชมนิทรรศการภายในห้องจอมทัพไทย ชั้น 2อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

และ วางพวงมาลา ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกไทย ที่ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

จากนั้น รับฟังการบรรยายสรุป ที่ ห้องประชุม อาคารศรีสิทธิสงคราม

รอง พลเอกอาวุโส โซ วิน (Vice Senior Gen. Soe Win) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา อายุ 59 ปี สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อย 3 เหล่าทัพ (DSA) รุ่นที่ 22 โรงเรียนเสนาธิการทหารเมียนมา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเมียนมา

ด้านชีวิตการรับราชการ ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (BSO) ที่ 6 รับผิดชอบภาคมะกวย รัฐอาระกัน และรัฐชิน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา และสมาชิกสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ (National Defense and Security Council – NDSC) และคณะกรรมการเจรจา NCA กับชนกลุ่มน้อย

การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

โดยมีการหารือเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน และร่วมมือสนับสนุนในการแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกเมียนมา ได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก Cobra Gold มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งนายทหารร่วมศึกษาในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบกไทย อาทิ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทั้งสองฝ่ายมีแนวทางที่จะให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลในระดับกองทัพบกต่อไป

error: Content is protected !!