วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

1,700 นายสิบตำรวจ ชายแดนใต้

12 พ.ย. 2019
233

1,700 นายสิบตำรวจ ชายแดนใต้
จบหลักสูตร
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ใน
“หมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจ จชต.”
“แม่ทัพภาค4” ขอร่วมอุดมการณ์เดียวกัน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ชายแดนใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะ นักเรียนนายสิบตำรวจ ที่เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการตำรวจ 1,700 นาย เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ กรมทหารราบที่ 153 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมว่า “ขอให้นักเรียนนายสิบทุกนายคิดเสียว่า เรามีอุดมการณ์เหมือนกัน คืออุดมการณ์ในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมมาแล้ว การปฏิบัติภารกิจเราจะต้อง บูรณาการประสานความร่วมมือกัน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในการป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

ขอให้ใช้การฝึกอบรมในครั้งนี้ หมั่นศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการและรูปแบบการฝึกต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

อย่าหยุดเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อช่วยกันปฏิบัติภารกิจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ”

error: Content is protected !!